Närvaron på Internet är kanske den viktigaste ni har

På webben är möjligheterna att kontrollera informationen och fånga intresset många och med rätt strategi blir resan mot målet både resurs- och kostnadseffektiv. Men det krävs utveckling och det krävs en plan.

Förutom en egen webbplats är det minst lika viktigt att utveckla närvaro i samtliga kanaler där den potentiella målgruppen finns. Google+, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn och Pinterest är några exempel som trots likheter ändå har olika syften och målgrupp.

Människa med laptop på ett berg