Onlinestrategi för bästa resultat

Onlinestrategin visar hur och med vilka kanaler ni kan arbeta med på internet för att nå ut med ert erbjudande till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle och med rätt budget. Och kanske främst av allt, hur arbetet leder till bästa avkastning på investering (ROI – Return on Investment). Onlinestrategin inkluderar hur skapande och spridning av kreativt och värdefullt innehåll ska ske och hur kvalitativ trafik och konverteringar ska drivas och följas upp via köpt, ägd och förtjänad media, exempelvis företagskanaler i sociala medier, annonsering eller den egna webbplatsen. På webben är möjligheterna att kontrollera informationen och fånga intresset många och med rätt strategi blir resan mot målet både resurs- och kostnadseffektiv. Men det krävs utveckling och det krävs en plan.

Sökstrategi för maximal närvaro

Vid arbete med Sökmotoroptimering och Sökmarknadsföring behövs en tydlig strategi som baseras på affärsmål, målgruppens beteende, konkurrens och sökmotorernas riktlinjer och möjligheter. En väl fungerande webbplats med rätt teknik och struktur ger möjligheter att komma högt upp i sökmotorernas resultatlistor men minst lika viktigt är det att förstå sin målgrupp och löpande skapa och sprida innehåll baserat på beteende och sökvanor. Kombinationen köpta och förtjänade placeringar är ett måste idag, speciellt med tanke på mobila enheters övertagande av marknaden och det faktum att annonser får en större andel av skärmytan.

Onlinestrategi

UpOnline har lång erfarenhet av strategier för onlinemarknadsföring och sök och vet vad som ger bra avkastning på investering (ROI) och hur olika möjliga lösningar bör användas som ett komplement till varandra. Kontakta oss i dag för att se hur en tydlig onlinestrategi eller en sökstrategi för ert varumärke och erbjudande kan leda till framgång och resultat.